DANS & MUSIKAL I NACKA FORUM, Värmdövägen 195
 

VARMT VÄLKOMNA

 Vi finns i Nacka FORUM

LEDARSKAP

Om jag som ledare och medmänniska vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna personen där hon eller han är och börja just där. Därför måste jag först och främst förstå det han / hon förstår och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. 

I vårt arbetsätt i pedagogiken kan vi här stimulera till kunskap. 

Motivation är drivkraften som får igång arbetslusten. Någon annan kan aldrig skapa någon annans motivation hos en människa, aldrig ”vilja åt personen”, men då man känner till personens motiv kan man ge näring och väcka den.

Vårt arbetsätt: Konsten är att leda människor med inspiration,  motivation och ökad självkänsla i den sortens aktivitet som deltagaren utför. Vi ska komma ihåg att självkänsla och självförtroende är två olika saker och skall under arbetets - aktivitetens process särskiljas mycket tydligt. Pedagogik och metodik är till vår fördel och som ledare kan vi motivera och inspirera till delaktighet, kreativitet och utveckling både till individen och gruppen i vår undervisning. 

 MÄNNISKAN: Vi människor är alla värda en chans, gammal som ung, rik eller fattig och oavsett ursprung. Genom samarbete bygger vi broar och ökar självkänsla. För att kunna ge våra unga deltagare medvetenhet om den egna personens värde. Ett jag, Ett själv är viktigt för att man ska kunna bli ett självständig individ och särskilja sig från andra personer och föremål som i bland i efterhand kan påverkas starkt av.

 MÅLSÄTTNING: Vår målsättning är att våra deltagare kommer att ha roligt på sina lektioner och de får leka sig igenom övningar vilket stärker deras självkänsla / självförtroende, så att de senare kommer att våga ta plats på scen för att sjunga, dansa och spela teater inför publik. Vi som coachar tycker det är viktigt att se alla.

PEDAGOGIK: vetenskapen om uppfostran och undervisning. I vårt arbetsätt i pedagogiken kan vi här stimulera till kunskap. Motivation är drivkraften som får igång arbetslusten. Någon annan kan aldrig skapa motivation hos en människa, aldrig ”vilja åt personen”, men då man känner till personens motiv kan man ge näring och motivation eller väcka den. På samma sätt hittar deltagarna sin personlighet och sin identitet i sin egen utveckling, sitt eget växande. Det gäller för deltagarna att tillägna sig ett eget ansikte, en kropp, gester, handlingar, språk, tankar, känslor, föreställningar och fantasier som stärker och skapar medvetenhet om sig själva som ”leker” fram en mognad i det man gör och förståelse. Lyssna, se, förstå och genomföra!

Att vara pedagog och ledare ställer krav på vårt ledarskap eftersom vi måste vara kommunikatör, skapa lek och fantasi, inspirera, improvisera, kunna planera, organisera och även förstå individen i undervisningen. 

COACHING:  Vi som ledare och coacher gläds tillsammans med deltagarna när de växer i sitt lärande efter att de tagit ansvar genom att prova på, förstå och genomföra. Som coach är man medveten om att kunna skapa fram stark tilltro till den egna förmåga att prestera.  Det är bra att balansera på en bra nivå mellan självkänsla och självförtroende för att uppnå till bra resultat.


Väl mött

Elisabeth Skohg

GRUNDAREN