DANS & MUSIKAL I NACKA FORUM, Värmdövägen 195
 

VARMT VÄLKOMNA

 Vi finns i Nacka FORUM

https://www.facebook.com/afum.se/


INFORMATION    

____________________________________  

KOMMUNIKATION

Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information. Ofta ses kommunikation som en tvåvägsprocess som för oss närmare i denna form av information till våra deltagare, medlemmar + målsman. Våra mål är att skapa en god insyn i vår verksamhet för våra mål och syfte samt få information om verksamhetens pågående agenda bl.a. via den elektroniska vägen här på vår hemsida som vi nu hoppas kan ge er en bättre insyn av verksamhetens rutiner.  

Vid undran och förfrågan om något är oklart, är självklart vår önskan att ni som deltar i vår verksamhet tar kontakt med oss! på mail: nackakfum.admin@afum.se

Feedback är ett annat sätt att ge för att vi som verksamhet ska förstå om informationen är oklart. Detta skapar förståelse mellan oss som parter.

Styrbord: 

AFUM´s styrelse, styrbord tar beslut mot nya riktningar och gör det möjligt att utveckla verksamheten framåt.

Som styrelse-ansvarig, ledare, coach och pedagog i AFUM är det viktigt att vara lyhörd, kunna hjälpa till att utveckla en förening i rätt riktning. Våra beslut ska tas mot nya riktningar och fokusera mest på barn och ungdomars intresse för kultur och sport under deras fritid.

Genom att vi tittar framåt och  strävar efter att uppnå god kvalité av ledarskap, ska vi se till att som förening kunna passa in i den nya tiden av förändring. Vi vill dela erfarenheter och skapa en grund för bättre hälsa, motion, kunskap, mening och förståelse, gemenskap, respekt och framförallt ett gott samarbeta över alla åldrar. Vi är alla olika till både utseende, erfarenheter och personlighet med egen profil men ändå lika eftersom vi alla är människor. Därför behöver vi i styrelsen tillsammans med våra ledare ta vara på våra olikheter för att vara goda förebilder till våra nästkommande generation. Många har säkert hört den här men vi tycker den passar in i vår verksamhet. - Den lyder så här: 

Det vi hör, det glömmer vi. Det vi ser, det minns vi och det vi gör, det kan vi.  

Med Vänliga Hälsningar

nackakfum.admin@afum.se

Ordförande // Christer Källberg 

FÖRENINGEN: Som föreningen vill vi kunna erbjuda och visa att det finns en möjlighet att ha roligt tillsammans i ett sammanhang där alla är lika viktiga för att det slutliga resultatet ska bli bra. Självklart blir det ännu bättre om varje deltagare deltar med egen vilja och motivation som ska leda till en bra fungerad verksamhet. 

MEDLEMMARNA: Våra medlemmar ska kunna få prova på föreningslivet för att skapa   en grund för bättre hälsa, kunskap, mening och förståelse, gemenskap, respekt och framför allt ett gott samarbeta över åldrarna oavsett bakgrund och etnisk tillhörighet. 

Registrering inom KFUM och Gymnastikförbundet -(RF) kräver nu ett aktivt val av medlemskap för att som förening kunna söka bidrag. I medlemskapet har en enkel grundförsäkring under våra pass. För god utveckling kan vi även delta i utbildningar, anordna work shops, vara med i olika konferenser både inom regionen, i landet men även internationella resor för besök inom organisationen. Därför ser vi helst till att ni deltagare som deltar i någon av våra kurser betalar in medlem-summan/år i samband med er kurs så föreningen kan fortsätta utvecklas.

Att söka bidrag är viktigt. På så sätt kan vi också hålla ner kostnaderna!

Medlemskap Familj    150 kr

Medlemskap barn        80 kr    

Medlemskap vuxen       100 kr

 Medlemskap Passiv     100 kr

Bankgiro:    238 - 1770

Ange alltid: namn, ååmmdd-xxxx och adress. 

Varför medlemskap och bidrag?

Aktiviteterna i AFUM är behov av en hel del teknik, datautrustning, scen-kostym, scenografi, duktiga ledare och anpassade lokaler som krävs för att utföra verksamheten. Vi vill hålla en god kvalité för att det överhuvudtaget ska hålla konceptet med allt innehåll som behövs. Vi vill även hålla oss till lågt antal deltagare så att alla kan bli sedda och om deltagarna är motiverade så ska de ha en chans att få personlig utveckling i aktiviteten. Vi vill även kunna hyra in och låna olika aktörer så som bl.a. regissörer, kompositörer, designer och experter i de olika temaämnena. Bidragen är till för att hålla kostnaderna nere så att fler har möjligheten att prova på föreningslivet hos oss som annars skulle vara ca 3-dubbelt så dyrt för alla att utföra musikal med 3ämnen.