VARMT VÄLKOMNA

 Vi finns i Nacka FORUM

FÖRENING

  AFUM

Aktiviteter För Unga Människor

Föreningen tillhör en ideell organisation (KFUM Sverige) som är en gränsöverskridande internationell ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Tanken med föreningen är att skapa och möjliggöra främst barn-och ungas behov av kultur- utbildning- och sportinriktad verksamhet. Vi har även startat en avdelning för en öppen verksamhet där hemmavarande föräldrar och barn kan mötas. 

En sysselsättning i vår verksamhet där de kan bli sedda och stärkta i sin egen självkänsla och skapa bättre självförtroende. Att som medmänniska, pedagog och ledare i föreningslivet, kunna bidra, skapa och ha möjligheter till att skapa utbud av olika aktiviteter för att också hålla barn och ungdomar borta från en stökig och rastlös tillvaro på fritiden och hindra ofrivillig ensamhet. En mötesplats !

En social trygghet i en mångkulturell miljö!