DANS & MUSIKAL I NACKA FORUM, Värmdövägen 195
 

VARMT VÄLKOMNA

 Vi finns i Nacka FORUM

FRÅGOR & SVAR OM VÅR KULTURSKOLA.         

Hur ansöker jag om Dans & Musikal som kulturs?

Barn och unga skrivna i Nacka kommun som är 7-19 år erbjuds fyra kurser per läsår. Du måste vara inloggad när du ansöker om kurs och du som sökande måste vara räkningsmottagare och betalningsansvarig.

Vid frågor om hur man ansöker, kontakta gärna Nacka kommuns Kontaktcenter på telefonnummer 08-718 80 00, e-post: info@nacka.se eller besök ditt närmsta bibliotek.

Vi på Dans & Musikal vägleder dig gärna så du hamnar rätt hos oss nackakfum.admin@afum.se

1.  Gå in på nacka.se/kulturskolor och logga in genom

   Min sida. Du behöver e-legitimation. 

2.  Klicka på rubriken Ansökan. 

    Gå vidare och fyll i personuppgifter till räkningsmottagaren och till      eleverna

3.  Gå vidare för att välja kurs. Filtrera fram önskad kurs,

    lägg den i kundvagnen och skicka ansökan. 

4.  Inom 14 arbetsdagar får du svar från den kulturskola

    KURSUTBUD:

    https://open24.ist-asp.com/nacka/musik/Musik/Kursutbud

    Söknamn:     AFUM 

Läs gärna först igenom manualen om hur man ansöker på nacka kommuns hemsida. Där finns allt du vill veta bl.a!

  • Avgiftsbefrielse för kurser 
  • Ansökan om skyddad identitet
  • Delbetalning av en faktura
  • tröttnar på en kurs under termin

Kan man ha flera kulturkurser?

Ja, varje barn har rätt till fyra kurser per termin. Till exempel kan ett barn ha två enskilda kurser och två gruppkurser, två enskilda kurser och två klippkort eller fyra gruppkurser.

Vem har rätt till kulturskola?

Checken gäller från höstterminen det år barnet fyller sju år.

Eleven kan inte vara folkbokförd utanför Nacka och delta i sång, dans och musikundervisning genom Nacka kommun.

FUNKTIONSVARIATIONER:

Om ditt barn har särskilda behov kontaktar du kulturskolan direkt för utbud, antagning samt för att specificera behovet. Kontaktuppgifter finns under fliken Skolor.

Vad kostar deltagande i kulturskolan hos oss?

Ämneskurs musik, 1-4 elever: 1 080 kr/termin och

Dans och Drama med inslag av scennärvaro: 1 200 kronor

Totala summan: 2 280Kr på Musikalen, Dans & Musikal

Barndans eller Showdans: 1 200Kr /termin

Hur många tillfällen är en kurs hos oss?

På musikalen inom AFUM erbjuds 12 undervisnings tillfälle/ämne (dans & Sång) + performance som innehåller genrep /3st shower. Räkna med minst 30 tillfällen per termin!

Direktiven från Nacka Kommun måste varje anordnare erbjuda 27 tillfällen per läsår för en kurs. Det innefattar även slutföreställningar och shower. Om ett undervisningstillfälle ställs in bör anordnaren försöka erbjuda ett ersättningstillfälle. Vänd dig då direkt till anordnaren.

Hur är mitt barn försäkrat genom kulturskolan?

Nacka kommuns olycksfallsförsäkring gäller heltid för folkbokförda barn i Nacka - oberoende av om de går i skolverksamhet inom eller utanför kommunen. Dvs de är försäkrade även utanför skolan och därmed även för kulturverksamhet via kundval som finansieras av kommunen men utförs av anordnare (privata och kommunala)

Vilka är turordningsreglerna för kön till kulturskola?

Ansökningsdatum gäller som ködatum. Vid samma ködatum till samma aktivitet hos samma anordnare gäller födelsedatum som nästa sorteringsbegrepp. Det innebär att äldre barn erhåller plats före yngre.

Är anmälan bindande?

Inom 14 arbetsdagar får du svar från oss på AFUM sektion dans. Därefter bekräftar du din plats om du vill ha erbjuden plats eller inte. Tackar du ja är anmälan bindande, med en ångerrätt inom 14 dagar från det datum du skickat ditt mail där du bekräftar att du önskar platsen. Om du inte bekräftar att du önskar erbjuden plats inom 7 dagar från mailet med erbjudande skickades till dig förlorar du din plats.

Till vem betalar jag för kulturskolan?

Betalningen sker till Nacka Kommun direkt oavsett vilken anordnare som driver verksamheten. Avgiften och avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

FAKTUROR

Terminsavgiften faktureras och skickas ut vid ett tillfälle per termin. Börjar eller slutar du under pågående termin betalar du för hela terminen. När du tackat ja till en plats gäller anmälan tillsvidare. Om ditt barn/du vill fortsätta nästa termin så behöver du inte göra något.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta och om avgiften fortfarande är obetald efter påminnelse ansöker kommunen om betalningsföreläggande.

Avdrag eller återbetalning vid elevs frånvaro medges inte, med undantag för frånvaro som kan styrkas med läkarintyg.

MEDLEMSAVGIFT:

Hos oss på AFUM behöver du även vara medlem då vi tillhör en större organisation. Via föreningsliv har AFUM många olika möjligheter för bl.a gratiskurser, ungdomsutbildningar, reducerade priser för uppsättning som målsman, olika försäkring utöver den Nacka Kommun har så har vi även via gymnastikförbundet och också administrativa tillgångar. 60kr / barn / år 0-26år

UPPSÄGNING:

Om eleven inte vet om den vill fortsätta nästa termin eller ej är det viktigt att eleven sägs upp senast 30 november respektive 31 maj inför nästkommande termin för att eventuellt ansöka om kursen på nytt vid terminsstart. Om eleven sägs upp försent, till exempel en bit in på nästkommande termin genererar det en full terminsavgift.

Hur gör jag om jag vill säga upp platsen?

Uppsägning av plats görs av förälder eller myndig elev via den personliga sidan på Nacka24musik&kultur. Samma plats som för ansökan. Gå till fliken "Min sida" och sedan "Hantera pågående kurser". Uppsägning till skolan, läraren eller kommunen gäller ej. Har du problem med att säga upp din plats kan du kontakta Nacka kommuns Kontaktcenter: 08-718 80 00 eller e-post info@nacka.se

som guidar dig. Efter avslutad kurs skickas en uppsägelse ut per e-post. Se till att ha personuppgifterna uppdaterade.

Vill du säga upp en plats för vårterminen behöver du göra det före den 30 november. Vill du säga upp platsen för höstterminen behöver det ske före 31 maj. Görs inte detta debiteras full avgift för hela nästa termin. Det är fakturamottagarens ansvar att uppsägning görs på ett korrekt sätt innan uppsägningsdatumen.

Jag kan inte avsluta platsen, sidan kan inte visas

Om du har problem att avsluta platsen så ber vi dig kontakta Kontaktcenter på telefon 08-718 80 00 eller e-post: info@nacka.se för att få hjälp. Det är fakturamottagarens ansvar att uppsägning görs på ett korrekt sätt innan uppsägningsdatumen. Vid korrekt uppsägning ska ni få en bekräftelse via e-post. Muntlig uppsägning till skolan, läraren eller kommunen gäller ej.

Musikal:  3 400Kr /termin (kulturcheck  2 280Kr)

Showdans:  2 100Kr /termin (Kulturcheck 1 280kr)

 Sång: 2 100Kr / termin (Kulturcheck 1 080kr)

Från och med höstterminen 2018 kan alla barn 7-19 år välja kulturkurser via kundval på kommunens hemsida och därmed använda sina s.k. fyra olika kulturkurser, d.v.s. kulturcheckar även hos oss i vår förening. SAMARBETE MED:      https://www.bettansmusikal.com/


 KOSTNAD: Barndans: 1 200Kr / Termin 10ggr ingår ej i kulturkurser

 KOSTNAD: Musiklek: 1 200Kr / Termin 10ggr ingår ej i kulturkurser

 Musiklek 10ggr/termin under Förmiddagar. 

1 200Kr/pp-termin + 60kr medlemskap/år.

GRUPPPRIS OM 10st är 500Kr/pp/termin + 60kr medlemskap/år

Kontakta: Elisabeth Skohg för anmälan och start: bettan@afum.se